Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

"Success is liking yourself,
liking what you do,
and liking how you do it"
~ Maya Angelou ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου