Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

"Glass flower garden" collection. Glass 06

This is the last water glass out of the pack of six.
This photo is not very good, I know. 
I am really sorry.
So, what do you think of this glass?
I'll paint some more glasses for Christmas :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου