Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

"I'm not afraid of 
werewolves or vampires 
or haunted hotels, 
I'm afraid of what 
real human beings 
do to other 
real human beings." 
~Walter Jon Williams~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου