Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Our hardest battle......


"To be nobody but yourself 
in a world that's doing it's best to make you somebody else, 
is to fight the hardest battle 
you are ever going to fight"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου