Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

"Mushroom house on leaves" work in progress

My mushroom house is 14,5 cm tall and it's made of clay with wood pieces on the door and on the window.
I still need to colour it and add its decorations. 
What do you think?