Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Valentina

Valentina is a young lady dressed for Valentine's day.
Personally, i don't really like this day. 
Those in love are getting mad 
and those who are single are feeling even more lonely :-( 
But that's just my opinion.

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

"The kiss" (censored)

I made this sketch a long time ago. 
It's one of those that need to be censored in 
order to be published. 
Drawing complexes of people was never my strong point, 
but i think this one is done quite well.
With Valentine's day approaching, 
I think this picture is in the mood of the days :-D

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015