Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

"Carry out a random act of kindness, 
with no expectation of reward, 
safe in the knowledge that one day 
someone might do the same for you." 
~ Princess Diana ~

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015