Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Τα τετράδια SKAG θα τυπώσουν την συγκεκριμένη ετικέτα (μεταξύ άλλων). Δεν το πιστεύω!!!!! Η ετικέτα μου πάνω σε τετράδια SKAG!!!
The SKAG notebooks will print this specified label (among others). I do not believe it!! My label on SKAG notebooks!!!


"Be a reflection of what you'd like to see in others.
If you want love, give love.
If you want honesty, give honesty.
If you want respect, give respect.
You get in return, what you give"