Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Keep away from small people...


Keep away from people who try to belittle your ambitions.
Small people always do that, 
but the really great make you feel that you, too, 
can become great!!!
~Mark Twain~