Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Bring them back... (Melina Mercouri)

«Κρατήσατε αυτά τα Γλυπτά σχεδόν για δύο αιώνες. Τα φροντίσατε όσο καλύτερα μπορούσατε, γεγονός για το οποίο σας ευχαριστούμε. Όμως τώρα στο όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής παρακαλώ δώστε τα πίσω»
Μελίνα Μερκούρη
(ομιλία στην Oxford Union στο Λονδίνο το 1986)

"You have kept these sculptures for nearly two centuries. You have cared for them as well as you could, for which we thank you.
But now, in the name of fairness and morality, please give them back"
Melina Mercouri - Μελίνα Μερκούρη speech at the Oxford Union, London 1986

 

Woollen phone pouches (rainbow/blue heart)


Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014