Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Dobby

I wanted to make a doll as a present 
for a two years old boy. 
And i wanted to make a doll which 
would look like a house elf 
(the kind of elves appearing in 
the Harry Potter movies). 
So i made this :-)
My Dobby is made of felt and 
filled with pillows filling. 
It's nice and soft :-)
So... what do you think???
I especially like his ears :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου