Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Sunset in the forest

Tempera on canvas, covered with non colour acrylic 
so it will not be scratched or fade or be damaged in any way. 
It has no framing. 
It's just a canvas sheet approximately 45x61 cm

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Shelter in the forest

Tempera on canvas, covered with non colour acrylic 
so it will not be scratched or fade or be damaged in any way. 
It has no framing. 
It's just a canvas sheet approximately 45x61 cm

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013


"Working hard is important.
 But there is something that matters even more.
Believing in yourself!!!"
~ Harry Potter (The order of Phoenix) ~

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013