Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013


"The world will not be destroyed by those who do evil,
but by those who watch them without doing anything!"
~ Albert Einstein ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου