Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

"Open minded people do not 
impose their beliefs on others. 
They accept that we all have 
different perspective on life, 
and do their own thing in peace 
without judgement."
~ Steven Aitchison ~

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Wrist warmers ww004

As you might know by now,
my favorite colour is lilac.
But, i really like purple...
Lilac is something like a really light purple anyway! 
So, this pair of wrist warmers is one of my favorites.
What do you think???
 

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

"We do not need magic 
to change the world, 
we carry all the power we need 
inside ourselves already: 
we have the power to imagine better." 
~ J.K. Rowling ~

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015