Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

The vineyard

This is a collage.
It contains natural material (peanut husks), 
paints and pipe cleaner.
It's made on a wooden board, 
approximately 29 X 10 cm.
It's painted with acrylics. 
So... what do you think???