Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

People wait
all week for Friday,
all year for summer, 
all life for happiness!

Οι άνθρωποι περιμένουν 
όλη τη βδομάδα για την Παρασκευή, 
όλο τον χρόνο για το καλοκαίρι, 
όλη τους τη ζωή για την ευτυχία!


Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Hearts are wild creatures, 
that's why our ribs are cages!

Οι καρδιές είναι άγρια ​​πλάσματα,
γι 'αυτό και τα πλευρά μας είναι κλουβιά!


Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014