Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

"I've made peace with the fact that 
the things that i thought 
were weaknesses or flaws 
were just me. 
I like them." 
~ Sandra Bullock ~


Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Fiery red dragon's egg pendant

This dragon's egg is approximately 2.5 cm long. 
It is able to be used as a pendant or as a charm for a bracelet.
It is made of clay and it's painted with acrylics.
That's the first tiny dragon's egg i made. 
What do you think?

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014