Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Coralia

The colour of her dress reminds me of the sea :-)
It's a little heavy for this season but i really love its colour!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου