Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

"I've made peace with the fact that 
the things that i thought 
were weaknesses or flaws 
were just me. 
I like them." 
~ Sandra Bullock ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου