Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

"Differences of habit and language 
are nothing at all 
if our aims are identical 
and our hearts are open." 
- Albus Dumbledore -
~ J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of fire ~
That's a beautiful quote that should be heard all around the world. 
For our world has gone crazy and we have forgotten that, 
no matter the differences we might have, 
we are all human and we are all the same!

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Light blue braids wrist warmers

So... i learned how to knit braids. 
I know it is really nothing to those who knit a lot 
but i learned this myself (nobody taught me) 
so i am very proud of myself  :-P  
What do you think???
I know, the braids are not in the middle. 
I didn't count the loops very well. 
But that was my first time trying something like this. 
The next pair i made is much better :-)