Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

"If they were to ask me what road leads to heaven, 
I would answer them: the most difficult!"
~ Nikos Kazantzakis ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου