Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Wrist Warmers ww023

This time i used
two colours for the main wrist warmers
plus one for the decorations.
That's one of the dark coloured pairs
i make for my dad.
Though i'm not sure if my dad,
is going to wear this pair of wrist warmers...
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου