Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

'Fishing'

That's me, messing around
with watercolours again :-P
I can't say i'm exactly satisfied with this one...
I'll try harder next time :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου