Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

"For what it worths: 
It's never too late to be 
whoever you want to be. 
I hope you live a life 
you're proud of ,
and , if you find that you're not, 
i hope you have the strength 
to start over." 
~ F. Scott Fitzgerald ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου