Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Wrist Warmers ww024

I really like this colour.
It so warm and cozy.
Perfect for winters.
Lilac might be my favorite colour
but this is a colour for winter accessories :-)
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου