Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

"Different is good. 
So don't fit in, 
don't sit still, 
don't ever try 
to be less than 
what you are." 
~ Angelina Jolie ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου