Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Colourful Sky

I've always wanted to paint something like this!
Of course, this picture is nothing,
in compare with what i imagined.
But it's a start.
I tried this twice.
This is the second picture.
Below, you can see the first :-) 
 So... what do you think???
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου