Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

 
 
Και τελικά Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή σου που πρέπει να διαλέξεις το δρόμο που θα τραβήξεις και αυτή σου η επιλογή θα καθορίσει ολόκληρη την ζωή σου. Και σχεδόν πάντα αυτή η στιγμή έρχεται όταν δεν είσαι καν σε θέση να επιλέξεις τι είναι σωστό και τι λάθος!


"Oh yes, the past can hurt. 
But
 you can either run from it, 
or learn from it"
~Rafiki~
  ~The Lion King~
Reading is Dreaming with open eyes!!!

Lady of the lakeThe Crest of Talom


This is my participation in a crest design contest. We were supposed to sketch crests for the fairy kingdoms mentioned in a book, B.C. Morin's "The kingdom Chronicles". This is a crest for the kingdom of Talom. Talom is inhabited by elemental fae (fairies). They live with dragons and they have powers on the elements - earth, wind, fire and water. All these should be shown on the crest so i made this. Guess what........ I won this contest!!! :-)

Alannah's reflection
This one was inspired by a book, B.C. Morin's "The Kingdom Chronicles" book one "Mark of the Princess". Alannah is a fairy princess.

Angry lady


 She definitely needs anger management :-P

Blue Angel


The pedestal for this doll is a wooden spoon. The angel is shaped upon the wooden spoon.

Baby daisyBathingTurquoise lady

Those of you who have been with me since the beginning of this blog would probably have noticed that i added a quote section. I love reading so i thought of sharing my favorite quotes with you. Take a look... !
 ~ Mischief Managed ~


“Are you prepared for what lies ahead?"
~ Tristan ~”
 ~ B.C. Morin ~
“What you fear most of all is - fear. Very wise...”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ~


“You think the dead we loved truly ever leave us? You think that we don't recall them more clearly in times of great trouble?”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ~
 


“I solemnly swear that I am up to no good.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ~
 


“I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ~


"You never know how much time you'll have."
 ~ Stephenie Meyer (The Host (The Host, #1)) ~


"Perhaps there could be no joy on this planet without an equal weight of pain to balance it out on some unknown scale."
 ~ Stephenie Meyer (The Host (The Host, #1)) ~


"It's not the face, but the expressions on it. It's not the voice, but what you say. It's not how you look in that body, but the thing you do with it. You are beautiful."
 ~ Stephenie Meyer (The Host (The Host, #1)) ~

“I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.”
 ~ J.R.R. Tolkien,
The Fellowship of the Ring ~


“To die would be an awfully big adventure.”
 ~ J.M. Barrie,
Peter Pan ~
“It is better to remain silent 
at the risk of being thought a fool, 
than to talk 
and remove all doubt of it.”
 ~ Maurice Switzer ~“Did you know that 'I told you so' has a brother,Jacob?" she asked cutting me off. "His name is 'Shut the hell up'.”
 ~ Stephenie Meyer,
Breaking Dawn ~


“Death is Peaceful, Life is Harder”
Stephenie Meyer,
Twilight ~


“Hey, Rosalie? Do you know how to drown a blonde? Stick a mirror to the bottom of a pool.” 
~ Stephenie Meyer, Breaking Dawn ~


“Forbidden to remember, terrified to forget; it was a hard line to walk.”
  ~Stephenie Meyer,
New Moon ~
“I never wish to offend, 
but I am so foolishly shy, 
that I often seem negligent, 
when I am only kept back 
by my natural awkwardness."
-Edward Ferrars-
  ~Jane Austen, Sense and Sensibility~Today I begin to understand what love must be, if it exists. When we are parted, we each feel the lack of the other half of ourselves. We are incomplete like a book in two volumes of which the first has been lost.
When you cry, be sure to dry your eyes cause better days are sure to come. 
And when you smile, be sure to smile wide and don't let them know what they've won. 
And when you walk, walk with pride, don't show the hurt inside because the pain will soon be gone.
 
 
He has not known life, he who has not known love; and his destiny he is yet to find.
~ Phumza Mafela ~
 
 
Love is the emblem of eternity,it confounds all notions of time,effaces all memory of beginning,all fear of an end.

~ Anne Louise Germaine de Staal ~

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Fairy worldVampire, after dinnerBathing ladyCaptiveA misty cornerWinterThe gangUnder the mountain's shadeElven LadySea NymphRed ladyOrange ladyHidden towerWaiting for himA fight in the Night