Σάββατο, 11 Μαΐου 2013"It's not the face, but the expressions on it. It's not the voice, but what you say. It's not how you look in that body, but the thing you do with it. You are beautiful."
 ~ Stephenie Meyer (The Host (The Host, #1)) ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου