Σάββατο, 11 Μαΐου 2013“Hey, Rosalie? Do you know how to drown a blonde? Stick a mirror to the bottom of a pool.” 
~ Stephenie Meyer, Breaking Dawn ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου