Σάββατο, 11 Μαΐου 2013"Perhaps there could be no joy on this planet without an equal weight of pain to balance it out on some unknown scale."
 ~ Stephenie Meyer (The Host (The Host, #1)) ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου