Σάββατο, 11 Μαΐου 2013


"Oh yes, the past can hurt. 
But
 you can either run from it, 
or learn from it"
~Rafiki~
  ~The Lion King~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου