Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

 
 
He has not known life, he who has not known love; and his destiny he is yet to find.
~ Phumza Mafela ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου