Σάββατο, 11 Μαΐου 2013"You never know how much time you'll have."
 ~ Stephenie Meyer (The Host (The Host, #1)) ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου