Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Blue Angel


The pedestal for this doll is a wooden spoon. The angel is shaped upon the wooden spoon.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου