Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

The road goes ever on and on,
down from the door where it began...
Now far ahead the road has gone,
and I must follow, if I can.
~ J.R.R.Tolkien ~


Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Courage doesn't always roar.
Sometimes courage is the little voice 
at the end of the day
that says
"I'll try again tomorrow" !!!!
~ Mary Anne Radmacher ~
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Time is like a river.
You can not touch the same water twice
because the flow that has passed
will never pass again.
Enjoy every moment of life!