Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Decorative Cross

  
This cross is made of cinnamon sticks and it is decorated with ribbons and fimo flowers.
I always wanted one of these. I finally made one :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου