Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Red Tulips

  These flowers are quite old. I made them for the kids in the kindergarten two years ago. We were talking about environment and we gave them the flowers.
  They are made of egg trays 
:-)

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014