Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

"Don't feel stupid
if you don't like
what everyone else
pretends to love."
~ Emma Watson ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου