Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Maroon Red wall


This one is made on the wall of my best friend's bedroom. 
I made this before her wedding so this is 
something like a honeymoon bedroom for her.  
What do you think?

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Latte wall
 
 This is the living room in my house. I believe this colour is calming and beautiful, exactly what i wanted for the living room. I used a sponge for the designs on the wall. What do you thing?


Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Woollen Cap

   That's my very first effort to make a woollen cap. 
I think it wend quite well...
My model is my little cousin. 
I made sure her face will not be able to be seen but still... 
it's quite obvious she a little cutie!!!

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013