Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013


One must always be careful of books
and what is inside them,
for words have the power to change us!
~ Cassandra Clare ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου