Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013


If we could look into each other 's hearts and understand  the unique challenges each of us faces,
I think we would treat each other much more gently,
 with more love, patience, tolerance and care!
~ Marvin J. Ashton ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου