Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013


The best things in life can never be kept. 
They must be given away. 
A Smile, a Kiss, and Love 
~ Tony Farrar ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου