Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013


"Happiness starts with you.
Not with your relationship, your friends, or your job.
But with you!"
~Mandy Halen~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου