Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

The most painful tears 
are not the ones that fall from your eyes 
and cover your face. 
It's the ones that fall from your heart 
and cover your soul.