Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

DON'T
underestimate me.
I know more than I say, 
think more than I speak, 
& notice 
more than you realize!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου