Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Candle on leaves platter

The platter is made of clay. The shape of the leaves has been imprinted on the clay. I used real leaves to do that. It's coloured with acrylics
I also made the candle. It wasn't easy, considering i never made a candle before. I know it is not really beautiful, but it doesn't matter. It's going to be better next time :-D

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Sometimes you gotta play the roll of a fool 
to fool the fool 
who thinks they are fooling you.
Have you ever felt like this? 
I sure did!!!