Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Candle on leaves platter

The platter is made of clay. The shape of the leaves has been imprinted on the clay. I used real leaves to do that. It's coloured with acrylics
I also made the candle. It wasn't easy, considering i never made a candle before. I know it is not really beautiful, but it doesn't matter. It's going to be better next time :-D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου