Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Sometimes you gotta play the roll of a fool 
to fool the fool 
who thinks they are fooling you.
Have you ever felt like this? 
I sure did!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου