Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Easter Candles (codes 011 and 012)

Code 011. 
Just red ribbon and flowers. 
Simple and beautiful.
Code 012. 
This candle is dressed with green ribbon and 
it is decorated with crocheted flowers. 
Guess who made the flowers....... 
I , of course :-D

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Easter Candles (codes 007 and 008)

Code 007. 
A butterfly Easter candle :-)
 Code 008. 
The purple rose Easter candle.
The petals are glued directly on the candle. 
The candle itself looks like a flower.

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014